preventie

Een gezonde mond en een mooi gebit beginnen bij preventie. U kent vast het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat geldt ook voor uw gebit. Enkele belangrijke aspecten zijn op de juiste manier poetsen, stokeren of rageren en regelmatige controle van uw gebit door onze tandarts en het team. Als er toch plaque blijft zitten kan dit zorgen voor de ontwikkeling van gaatjes of van tandvleesontsteking. Om de vorming van vergrote ruimtes tussen tand en tandvlees te voorkomen, wordt de preventie-assistente ingezet om het gebit grondig te reinigen en instructie voor goede zelfzorg te verzorgen.

de mondhygiëniste

Mochten er al diepere ruimtes tussen tand en tandvlees zijn, de zogeheten pockets, dan is een verwijzing naar de mondhygiëniste op zijn plaats. Deze zal, indien nodig, onder verdoving, het tandsteen uit de diepere pocket verwijderen. Na één of meerdere behandelingen zal vervolgens met een herbeoordelingsstatus de vooruitgang worden bekeken. Het resultaat is mede afhankelijk van uw eigen gebitsreiniging en eventuele andere factoren, zoals roken.

gewoon gaaf

Ook voor de kinderen binnen de praktijk wordt gestreefd een gaaf gebit te houden. Gewoon Gaaf is een preventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De tandarts of mondhygiënist geeft de ouder en het kind advies dat is afgestemd op het gebit van het kind om een gaaf gebit te hebben en te houden. Daarbij worden de adviezen en instructies op het kind individueel afgestemd.