tarieven

De tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici zijn landelijk door de overheid vastgesteld. Op de tarievenlijst op www.allesoverhetgebit.nl staan de tarieven voor elke prestatie met de daarbij behorende code. Met deze code kunt u op uw zorgpolis controleren of uw verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt.

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.